Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON: XU HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO” VÀ GIAO LƯU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON (28– 29/10/2022)


31-10-2022

Trong 02 ngày 28- 29/10/2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp giáo dục mầm non: Xu hướng và ứng dụng trong đào tạo” diễn ra tại Trường ĐHSP Hà Nội và giao lưu khoa học các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non diễn ra tại Trường Đại học Hoa Lư- Ninh Bình.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ của Đề án 33 (Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025”) được Bộ Giáo dục- Đào tạo giao trong năm 2022.

Tham dự hội thảo, có đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo Trường ĐHSP Hà Nội, hơn 150 đại biểu là các chuyên gia đến từ Bộ GD-ĐT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến giáo dục mầm non, hơn 30 trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non, các trường mầm non, cơ quan quản lý giáo dục mầm non của cả nước từ Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Vinh, Huế, TP HCM, Đồng Tháp...

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo và giao lưu khoa học tập trung thảo luận về các chủ đề:

Các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến và việc vận dụng vào thực tiễn giáo dục mầm non

Công nghệ, sáng tạo trong Giáo dục Mầm non và vấn đề đào tạo giáo viên

Một số hướng tiếp cận trong Giáo dục mầm non và áp dụng vào  chương trình đào tạo giáo viên mầm non

Định hướng các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng xu hướng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định: “Trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, tiếp cận với các phương pháp giáo dục mầm non quốc tế là một đòi hỏi tất yếu, mạnh mẽ của xã hội và thời đại, các trường sư phạm (ĐH, CĐ) đóng vai trò quan trọng và cần là những đơn vị đi đầu trong nắm bắt yêu cầu mới của xã hội và xu hướng đổi mới trong giáo dục mầm non, khởi động và vận hành quá trình đào tạo theo yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển trên thế giới”.

          Những báo cáo, bài viết và ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo tập trung làm rõ kết quả nghiên cứu vận dụng các cách tiếp cận, phương pháp giáo dục mầm non quốc tế như tiếp cận Reggio Emilia, STEAM, kịch nghệ… vào điều kiện thực tiễn và phát huy văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia giao lưu khoa học tại ĐH Hoa Lư

Hội thảo và giao lưu khoa học cũng đã góp phần thiết lập và duy trì mạng lưới trao đổi chuyên môn, học thuật giữa các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong cả nước.

Tin bài và ảnh: Khoa GDMN

31-10-2022