Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo: Tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016


27-05-2015
Căn cứ Công hàm số J.F.300/2015 ngày 15/4/2015 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016 (học bổng Monbukagakusho - MEXT), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản như sau:

          1. Số lượng ứng viên sơ tuyển

          - Trình độ sau đại học: 80 ứng viên (thời gian học từ 03 đến 05 năm, bao gồm 06 tháng học tiếng Nhật);

         - Trình độ đại học: 30 ứng viên gồm 15 ứng viên thuộc ngành kỹ thuật và 15 ứng viên thuộc ngành xã hội (thời gian học từ 05 đến 07 năm, bao gồm 12 tháng học tiếng Nhật);

          - Trình độ cao đẳng: 05 ứng viên (thời gian học 04 năm, bao gôm 12 tháng học tiêng Nhật);

          - Trình độ trung câp chuyên nghiệp: 05 ứng viên (thời gian học 03 năm, bao gôm 12 tháng học tiếng Nhật).

          2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

          2.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung

         - Công dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, thực sự mong muốn sang Nhật Bản du học, có đủ sức khoẻ để học tập tại nước ngoài; Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

         - Quân nhân tại ngũ hoặc người đang làm việc cho quân đội và những người đã dự tuyển đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng khác không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển;

         - Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2015;

         - Đăng ký ngành học đúng hoặc gần với ngành đang học tại Việt Nam hoặc ngành đã được đào tạo bậc đại học, thạc sĩ.

          Chi tiết vui lòng tải và xem tại đây

Post by: quangvd
27-05-2015