Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Học bổng Fulbright nghiên cứu về Biển Đông 2017


04-09-2016
IVCE trợ giúp học bổng Học giả Fulbright, chọn đề tài nghiên cứu về Biển Ðông, cho chương trình tháng 8/2017. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số học giả người Việt tại Mỹ tư vấn về chủ đề và IVCE tư vấn làm hồ sơ. Trong năm 2015, chúng tôi trợ giúp một học giả được học bổng Học giả Fulbright và làm việc tại Yale University, là học giả người Việt đầu tiên nghiên cứu Biển Ðông tại Mỹ.

Thời gian nghiên cứu: 9 tháng

. Học bổng: $32,000

. Gia đình vợ/chồng con có thể đi cùng

. Ðối tượng: công dân VN, có bằng Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ

. Trình độ tiếng Anh: loại khá

. Thời hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 15/10/2016.

Vietnamese Scholar Program: https://vn.usembassy.gov/education-culture/grant-and-scholarship-opportunities

04-09-2016