Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


20-03-2024

Đại biểu dự hội nghị

Chiều 19-3, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội phối hợp với Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các tổ chức cơ sở Đảng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai nghiêm túc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên. Nghiên cứu cách làm mới, sáng tạo, kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi đảm bảo tương xứng với tiềm năng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Khối.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu hưởng ứng Cuộc thi

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội đã thay mặt cho các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã phát biểu hưởng ứng và cam kết sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả Cuộc thi đến toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, người học trong đơn vị, tiến tới đạt những thành tích tốt hơn cuộc thi năm trước.

Theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi của Đảng ủy Khối, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng trong toàn Khối. Thời gian các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành công tác triển khai Cuộc thi và nộp bài về Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là trước ngày 15-5-2024.

Năm 2023, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội đã phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba và đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động, người học tích cực tham gia với tổng số 317 tác phẩm dự thi, giành được 2 giải Nhì và 01 giải Ba cấp Thành phố, 01 giải Khuyến khích cấp Trung ương.

 

20-03-2024