Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022


15-12-2021
Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học  kỳ 1 năm học 2021 - 2022 ;
Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.
 
Post by: Vi Duc Quang
15-12-2021