Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học  kỳ 1 năm học 2021 - 2022 ;
- Hình thức thi Tiểu luận/bài tập lớn
- Hình thức thi Tự luận (đề mở) trực tuyến có giám sát
- Hình thức thi Trắc nghiệm có giám sát trên cst.hnue.edu.vn
- Mẫu giấy thi
- Đơn xin hoãn thi
Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.
 

Source: 
15-12-2021
Tags