Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo Về việc đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục theo nghị định 116/2020NĐ-CP của Chính phủ đối với sinh viên K73 theo chỉ tiêu Đặt hàng của Tỉnh Bắc Kạn


18-10-2023

18-10-2023