Thông báo Về việc đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục theo nghị định 116/2020NĐ-CP của Chính phủ đối với sinh viên K73 theo chỉ tiêu Đặt hàng của Tỉnh Bắc Kạn


Source: 
18-10-2023
Tags