Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO Tuyển sinh Đại học hệ chính quy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành dành cho người nước ngoài - năm 2023


01-08-2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số:           /TB-ĐHSPHN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học hệ chính quy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

dành cho người nước ngoài - năm 2023

 

1. Đối tượng tuyển sinh: người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

3. Điều kiện đối với thí sinh dự xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam: bậc 4 (tương đương trình độ B2).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 thí sinh

5. Hồ sơ đăng kí xét tuyển:

(1) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo kết quả học tập (đã được cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia cấp bằng xác minh) dịch thuật – công chứng sang tiếng Việt.

(2) Chứng chỉ Tiếng Việt B2 do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, còn thời hạn (02 năm) tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ B2 tiếng Việt hoặc chứng chỉ đã quá thời hạn sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào tiếng Việt do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

(3) Phiếu đăng ký đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu của Bộ GDĐT.

(4) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

(5) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.

(6) Giấy tờ tạm trú hợp pháp.

(7) Bản sao giấy tờ chứng minh tài chính đảm bảo cho học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.

(8) 04 ảnh 4x6 cm.

6. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa Việt Nam học (Phòng 103 nhà D3), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04 37549039/ 0936501881, email: hapt@hnue.edu.vn (Cô Hà)

8. Học phí: theo quy định của Trường ĐHSP Hà Nội.

Nơi nhận:

- TT CNTT (để đưa lên website);

- Các cá nhân quan tâm;
- Lưu: VT, ĐT. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn

 

 

 

 

 

01-08-2023