Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2017 được mời đến trình bày báo cáo khoa học tổng quan


19-11-2017

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GSNN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐCDGSCS TRƯỜNG ĐHSPHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017

ĐƯỢC MỜI ĐẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN

 

Ngày

Giờ

Ngành,

chuyên ngành

Họ và tên

21/11/2017

Sáng từ 8h00

Giáo dục học

LL&PPDH kỹ thuật

Nguyễn Văn Cường

Giáo dục học

Lí luận và lịch sử sư phạm

Dương Giáng Thiên Hương

Giáo dục học

LL&PPDH BM Văn&TV

Trịnh Thị Lan

Giáo dục học

LL&PPDH BM KTCN

Nguyễn Hoài Nam

Giáo dục học

LL&PPDH BM GDCT

Phạm Việt Thắng

Giáo dục học

LL&PPDH BM Văn&TV

Phan Thị Hồng Xuân

Giáo dục học

PPDH BM Địa lí

Ngô Thị Hải Yến

Chiều từ 13h30

Hoá học

Hoá học vô cơ

Lê Hải Đăng

Hoá học

Hoá hữu cơ

Nguyễn Hiển

Hoá học

Hoá hữu cơ

Trương Minh Lương

Lịch sử

Lịch sử Việt Nam

Phan Ngọc Huyền

Lịch sử

Lịch sử thế giới

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Ngữ văn

Văn học nước ngoài

Nguyễn Linh Chi

Ngữ văn

Văn học nước ngoài

Thành Đức Hồng Hà

22/11/2017

Sáng từ 8h00

Ngữ văn

Văn học Việt Nam

Trần Thị Hoa Lê

Ngữ văn

Lí luận văn học

Lê Trà My

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ học ứng dụng

Nguyễn Thuý Nga

Sinh học

Sinh lí học người & ĐV

Dương Thị Anh Đào

Sinh học

Động vật học

Trần Đức Hậu

Sinh học

Sinh lí học thực vật

Trần Thị Thanh Huyền

Sinh học

Sinh thái học

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chiều từ 13h30

Sinh học

Di truyền học

Lê Thị Phượng

Tâm lí học

Công tác xã hội

Nguyễn Thanh Bình

Tâm lí học

Tâm lí học chuyên ngành

Đỗ Văn Đoạt

Tâm lí học

Công tác xã hội

Nguyễn Thị Mai Hồng

Tâm lí học

Tâm lí học

Vũ Thị Khánh Linh

Tâm lí học

Tâm lí học giáo dục

Trần Thị Mỵ Lương

Toán học

LTXS&TK Toán

Ngô Hoàng Long

23/11/2017

Sáng từ 8h00

Toán học

Toán giải tích

Hoàng Việt Long

Toán học

Toán giải tích

Phùng Văn Mạnh

Vật lí

Vật lí chất rắn

Đỗ Danh Bích

Vật lí

Vật lí chất rắn - điện tử

Trần Mạnh Cường

Vật lí

Vật lí LT&VL toán

Nguyễn Văn Hợp

Vật lí

Vật lí LT&VL toán

Đào Thị Lệ Thuỷ

Vật lí

Vật lí LT&VL toán

Bùi Đức Tĩnh

Vật lí

Vật lí chất rắn

Phạm Văn Vĩnh

 

Ngày

Giờ

Ngành,

chuyên ngành

Họ và tên

Chiều

23/11/2017

 và sáng

24/11/2017

Chiều từ 13h30.

Sáng từ 8h00.

Giáo dục học

LL&PPDH Tiểu học

Phó Đức Hoà

Ngữ văn

Lí luận văn học

Trần Mạnh Tiến

Tâm lí học

Tâm lí học

Nguyễn Công Khanh

Toán học

Phương trình VP&TP

Cung Thế Anh

Họp Hội đồng CDGSCS và bỏ phiếu tín nhiệm

Địa điểm:    PHÒNG  HỌP SỐ 1 - TẦNG 2 NHÀ HIỆU BỘ

* Ghi chú: Các ứng viên trình bày báo cáo  khoa học bằng PowerPoint cần chuẩn bị máy vi tính của mình để kết nối với máy chiếu tại phòng họp.  Photo mỗi loại Báo cáo khoa học tổng quan (tiếng Việt và tiếng nước ngoài - theo ngoại ngữ đã đăng ký trong hồ sơ) thành 18 bản và chuyển cho thành viên Tổ giúp việc trước khi ứng viên trình bày báo cáo.

    Ứng viên chỉ trình chiếu Báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt và trình bày báo cáo trước Hội đồng bằng ngoại ngữ đã đăng ký trong hồ sơ.

    Hội đồng CDGSCS Trường ĐHSPHN sẽ công bố kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 ngay khi có kết quả kiểm phiếu tín nhiệm, đề nghị các ứng viên quan tâm, có mặt đầy đủ (Thời gian cụ thể sẽ thông tin đến từng ứng viên).

19-11-2017