Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2016 ĐƯỢC MỜI ĐẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN


05-07-2016

Ngày

Giờ

Ngành,

chuyên ngành

Họ và tên

06/07/2016

Sáng từ 8h00

Giáo dục học

LL&PPDH bộ môn GDCT

Đào Đức Doãn

Giáo dục học

Quản lý giáo dục

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo dục học

LL&PPDH Sinh học

Phan Thị Thanh Hội

Giáo dục học

Giáo dục học đại cương

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Giáo dục học

Lý luận và lịch sử giáo dục

Bùi Thị Lâm

Giáo dục học

LL&PPDH KTCN

Nguyễn Kim Thành

Giáo dục học

LL&PPDH Toán

Chu Cẩm Thơ

Chiều từ 13h30

Giáo dục học

Lí luận và lịch sử giáo dục

Hoàng Thanh Thuý

Giáo dục học

Phương pháp giảng dạy

Nguyễn Thu Tuấn

Giáo dục học

LL&PPDH Tin học

Trần Doãn Vinh

Tâm lý học

TLH chuyên ngành

Vũ Thị Lan Anh

Triết học

LS triết học

Nguyễn Bá Cường

Tâm lý học

Tâm lý học xã hội

Dương Hải Hưng

Triết học

CNDVBC&CNDVLS

Hoàng Thúc Lân

07/07/2016

Sáng từ 8h00

Văn học

Văn học VN hiện đại

Đặng Thu Thuỷ

Văn học

Văn học VN trung đại

Nguyễn Thanh Tùng

Vật lý

Vật lý LT & VL toán

Lê Đức Ánh

Công nghệ TT

Khoa học máy tính

Lương Thế Dũng

Sinh học

Hoá sinh học

Lê Thị Phương Hoa

Công nghệ TT

Khoa học máy tính

Trần Đăng Hưng

Hoá học

Hoá lý thuyết và hoá lý

Lê Văn Khu

Chiều từ 13h30

Sinh học

Côn trùng học

Vũ Văn Liên

Toán học

Đại số và lý thuyết số

Phạm Hùng Quý

Sinh học

Vi sinh vật học

Đoàn Văn Thược

Hoá học

Hoá lý thuyết và hoá lý

Lương Thị Thu Thuỷ

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học lý thuyết

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Sinh học

Sinh học môi trường

Lê Xuân Tuấn

08/07/2016

Sáng từ 8h00

Tâm lý học

Tâm lý học quản lý

Trần Quốc Thành

Văn học

Lý luận văn học

Trần Mạnh Tiến

Địa điểm:    PHÒNG  HỌP SỐ 1 - TẦNG 2 NHÀ HIỆU BỘ

* Ghi chú: Các ứng viên trình bày báo cáo  khoa học bằng PowerPoint cần chuẩn bị máy vi tính của mình để kết nối với máy chiếu tại phòng họp.  Photo mỗi loại Báo cáo khoa học tổng quan (tiếng Việt và tiếng nước ngoài - theo ngoại ngữ đã đăng ký trong hồ sơ) thành 18 bản và chuyển cho thành viên Tổ giúp việc trước khi ứng viên trình bày báo cáo.

            Dự kiến 16h30 ngày 08 tháng 7 năm 2016, tại phòng họp số 1, tầng 2 nhà Hiệu bộ, Hội đồng sẽ công bố kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tại Hội đồng CDGSCS trường ĐHSPHN, đề nghị các ứng viên có mặt đầy đủ.

Chi tiết vui lòng tải và xem tại đây

05-07-2016