Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo: Tra cứu kết quả tuyển sinh THPT Chuyên Trường ĐHSP Hà Nội


25-06-2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo kết quả thi tuyển sinh THPT Chuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Tra cứu tại: http://chuyen.hnue.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!

Source: Ban tuyển sinh Post by: TTCNTT
25-06-2021