Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


16-02-2022

1. Bài thi Toán: tại đây

2. Bài thi Ngữ văn: tại đây.

3. Bài thi Tiếng Anh: tại đây.

4. Bài thi Vật lí: tại đây.

5. Bài thi Hoá học: tại đây.

6. Bài thi Sinh học: tại đây.

7. Bài thi Lịch sử: tại đây.

8. Bài thi Địa lý: tại đây.

16-02-2022