Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo về nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ ĐHSP Hà Nội của các nhà tuyển dụng


09-04-2019

Ngày hội việc làm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội được tổ chức nhằm mục đích kết nối giữa Nhà trường với các đơn vị tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của trường kết nối, tìm kiếm việc làm. Ngày hội việc làm sẽ diễn ra từ 7:45 – 12h ngày 10/4/2019, tại Hội trường 11-10.

Hiện nay Ban Tổ chức đã nhận được thông tin về nhu cầu tuyển dụng của 37 đơn vị, với gần 900 vị trí việc làm (xem danh sách kèm theo).

Ban Tổ chức đề nghị các khoa thông báo rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tuyển dụng tới sinh toàn thể sinh viên trong khoa để sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ, tham gia đăng kí tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2019.

Danh sách các đơn vị đăng ký tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội việc làm HNUE 2019 vui lòng tải và xem tại link dưới đây:

 

09-04-2019