Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2018-2019

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 25.11.2019   4289


Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2018-2019 của trường như sau (đã kí tên và đóng dấu):

Xem chi tiết thông tin về cam kết chất lượng đào tạo của trường năm học 2018 -2019 (biểu 17) tại đây

Xem chi tiết thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của trường năm học 2018 -2019 (biểu 18) tại đây

Xem chi tiết thông tin về cơ sở vật chất của trường năm học 2018 -2019 (biểu 19) tại đây

Xem chi tiết thông tin về đội ngũ cán bộ của trường  năm học 2018 -2019 (biểu 20) tại đây

Xem chi tiết thông tin về tài chính của trường  năm học 2018 -2019 (biểu 21) tại đây


Tin cùng chuyên mục: