Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hướng dẫn sinh viên thi trực tuyến học phần Giáo dục thể chất kỳ 1 năm học 2021-2022


24-12-2021

Hướng dẫn thi Giáo dục thể chất

Đơn xin hoãn thi

Mọi thông tin liên hệ  Thầy Tùng sđt : 0915005939

 

Post by: Vi Duc Quang
24-12-2021