Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hướng dẫn sinh viên thi trực tuyến kết thúc học phần Giáo dục thể chất Đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022


23-12-2021

 

Mọi thông tin liên hệ  Thầy Tùng, sđt : 0915005939 

Hướng dẫn

File mẫu đơn xin hoãn thi

 

Post by: Vi Duc Quang
23-12-2021