Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Khoa học dạy học” lần thứ mười


21-05-2024

Hội thảo quốc tế về Khoa học dạy học (International Workshop on Advanced Learning Sciences) được tổ chức từ năm 2015 tại nhiều quốc gia trên thế giới như Phần Lan, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia... Năm 2024, Hội thảo lần thứ 10 được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Mục đích

Hội thảo được tổ chức để các nhà nghiên cứu thuộc nhiều  lĩnh vực (gồm tâm lý học, ngôn ngữ học, thần kinh nhận thức, đo nghiệm tâm lý, khoa học giáo dục…) trao đổi về các kết quả nghiên cứu về quá trình nhận thức, học tập của người học, đặc biệt chú trọng đến những vấn đề liên quan tới khoa học của quá trình dạy học tiên tiến trong dạy học Khoa học, dạy học STEM/STEAM, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng ngôn ngữ học thần kinh… Từ những thảo luận đa chiều về quá trình nhận thức của người học cũng như những cập nhật tri thức liên ngành trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Hội thảo sẽ đưa ra những cách tiếp cận toàn vẹn và sâu sắc về khoa học của quá trình dạy học, đề xuất  được các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học.

2. Nội dung

Các bài viết gửi tham gia hội thảo có thể tập trung thảo luận một số vấn đề như sau:

- Dạy học Khoa học: Quá trình hình thành kiến thức, phát triển năng lực người học trong dạy học Khoa học (bao gồm dạy học Khoa học, Khoa học tự nhiên, Hoá học, Sinh học và Vật lí); dạy học các khái niệm, hiện tượng thuộc lĩnh vực khoa học (Bao gồm các lý thuyết, mô hình và kết quả thực nghiệm…).

- Tiến trình dạy học khoa học và thiết kế các hoạt động dạy học: đề xuất và thử nghiệm các kế hoạch bài dạy, mô hình dạy học, áp dụng các phương pháp dạy học thích hợp để hỗ trợ quá trình nhận thức của người học.

-  Học liệu số cho việc dạy và học khoa học: sử dụng công nghệ thông tin, AI trong xây dựng học liệu số nhằm nâng cao hiệu quả quá trình dạy học.

- Bản chất của khoa học (NOS): lịch sử, triết lí và xã hội học của khoa học; thực trạng nghiên cứu về bản chất khoa học, các biện pháp khai thác bản chất khoa học trong dạy học.

- Diễn ngôn và lập luận trong giáo dục khoa học: Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình giáo viên diễn giải cho học sinh, cách giáo viên và học sinh sử dụng ngôn ngữ trong việc đưa ra các lập luận khoa học.

- Giáo dục STEM/STEAM từ mầm non đến trung học phổ thông: thực trạng triển khai giáo dục STEM/STEAM và các vấn đề liên quan như chính sách, mô hình triển khai, các nội dung triển khai trong giáo dục STEM/STEM.

- Công bằng, Đa dạng  trong giáo dục khoa học: quá trình dạy học khoa học đối với đặc điểm khác nhau của người học như dân tộc, giới tính, địa phương, hay điều kiện kinh tế.

- Đào tạo và Bồi dưỡng giáo viên trong lĩnh vực dạy học khoa học.

- Ứng dụng khoa học thần kinh nhận thức, ngôn ngữ học thần kinh trong nghiên cứu giáo dục, phát triển ngôn ngữ, thiểu năng ngôn ngữ, phát triển kĩ năng đọc hiểu, các vấn đề về đọc hiểu.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 14 và 15/12/2024 (dự kiến)

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (phiên dịch tiếng Việt trong phiên toàn thể)

5. Thể lệ và thời gian gửi báo cáo

5.1. Thể lệ báo cáo

- Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

- Bài viết tóm tắt và toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh. Tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ.

- Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt. Tóm tắt dài 300- 500  từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa, từ khó và giới thiệu tóm tắt về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.

- Định dạng file bài viết: MS Word.docx (không để định dạng file doc hoặc pdf).

- Bài viết toàn văn sẽ được các nhà khoa học quốc tế và trong nước có uy tín phản biện.

5.2. Công bố của Hội thảo

- Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo trình bày miệng hoặc poster tại Hội thảo; và được xem xét đăng trên số đặc biệt của tạp chí trong danh mục Scopus/Web of Science hoặc Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN, dự kiến xuất bản tại Đại học Sư phạm quốc lập Đài Loan).

- Các tác giả bài viết được tạp chí trong danh mục Scopus/Web of Science –WoS hay Kỷ yếu chấp nhận đăng sẽ chịu trách nhiệm nộp lệ phí, biên tập/sửa chữa bài viết theo yêu cầu của tạp chí. Thời gian đăng tải công trình phụ thuộc vào Ban biên tập tạp chí/Kỷ yếu.

5.3. Thời gian gửi báo cáo

- Hạn gửi báo cáo tóm tắt:  ngày 15/09/2024

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 5/10/2024

- Hạn gửi báo cáo toàn văn sau hội thảo: ngày 15/02/2025

6. Địa chỉ gửi bài viết

Bài viết tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: khoahocht@hnue.edu.vn  hoặc nộp trực tuyến trên website hội thảo.

Tiêu đề email và tên file: Tên tác giả chính_IWALS 2024 Abstract/Poster abstract submission.

7. Kinh phí hội thảo

Các mức thu được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng kinh phí trước 15/09/2024

Đăng ký tham dự và đóng kinh phí sau 15/09/2024

Quốc tế

Khách tham dự (không có báo cáo)

2.100.000 VNĐ/ người

3.100.000 VNĐ/ người

Tác giả chính của báo cáo trình bày

3.900.000 VNĐ/ bài

5.100.000 VNĐ/ bài

Sinh viên, học viên sau đại học

2.500.000 VNĐ/ bài

3.900.000 VNĐ/ bài

Việt Nam và các quốc gia thu nhập thấp

Khách tham dự (không có báo cáo)

1.300.000 VND/ người

2.100.000 VND/ người

Tác giả chính của báo cáo trình bày

2.500.000 VNĐ/ bài

3.900.000 VNĐ/ bài

Sinh viên, học viên sau đại học

2.100.000 VNĐ/ người

2.500.000 VNĐ/ bài

Kinh phí (tiền VNĐ) hội thảo được chuyển khoản cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số TK: 21510000437126 (tiền VNĐ);

- Swiftcode: BIDVVNVX tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

- Đối với các cá nhân nộp tiền mặt: liên hệ Ban tổ chức để được hướng dẫn.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, Khách tham dự IWALS, hoặc Tác giả chính IWALS2024

8. Thông tin liên hệ

Thông tin hội thảo, mẫu định dạng bài viết và đăng ký tham dự được cập nhật tại website: https://top.ntnu.edu.tw/2024-iwals/  

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức: khoahocht@hnue.edu.vn hoặc PGS.TS. Hoàng Hải Hà – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐHSP Hà Nội, ĐT: 0903985115.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, quý thầy cô, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm viết bài và tham gia Hội thảo.

Trân trọng./.

Thông báo chi tiết, mẫu báo cáo tóm tắt: Vui lòng xem tại đây.

21-05-2024