Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Viện Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đi vào hoạt động


23-04-2024

Chiều ngày 19/04/2024, Viện Khoa học Tự nhiên (Institute of Natural Sciences- INS), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Viện Khoa học tự nhiên trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHSPHN ngày 02 tháng 4 năm 2024.

Các chức năng của Viện KHTN bao gồm: tạo lập môi trường trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên trong và ngoài Trường; kết nối hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực KHTN và những lĩnh vực khác có liên quan; xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành, hỗ trợ các nhà khoa học tự nhiên tham gia nghiên cứu khoa học liên ngành, cũng như triển khai các hoạt động nghiên cứu liên ngành KHTN, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực liên quan đến lĩnh vực KHTN.

Trong buổi họp, GS. TS Lục Huy Hoàng, Phụ trách Viện Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết trong thời gian tới, Viện KHTN sẽ nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động hàng năm. GS. TS Lục Huy Hoàng nhấn mạnh vai trò của Viện KHTN trong hỗ trợ kết nối giữa các nhà khoa học tự nhiên, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các cơ sở khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như vai trò của Viện KHTN trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các thành viên của Viện cũng bảy tỏ sự quyết tâm và đồng lòng cùng Ban lãnh đạo Viện xây dựng Viện KHTN ngày càng phát triển, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng cũng như đào tạo và bồi dưỡng liên ngành Khoa học Tự nhiên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngay sau buổi họp, Viện KHTN đã tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến trao đổi chủ đề “Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng mới của vật liệu Bán dẫn ” với các Giáo sư đến từ trường Đại học National Yang Ming Chiao Tung. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi trao đổi:

 

Tin bài: Viện Khoa học Tự nhiên


23-04-2024