Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 9 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN


06-12-2021

Hôm nay là ngày đầu tiên trong 7 ngày đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống LMS (từ 6/12-12/12/2021) về nội dung mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh”.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn mô đun 9 theo mô hình 7 - 2 - 7, Trường ĐHSP Hà Nội đã gửi Công văn số 1883/ĐHSPHN-ETEP ngày 29/11/2021 đến 10 Sở GD&ĐT với nội dung liên quan đến: hình thức tổ chức bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng, yêu cầu đối với giáo viên phổ thông cốt cán, điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành mô đun và phối hợp tổ chức bồi dưỡng, quản lý, giám sát giữa Sở GD&ĐT và Trường ĐHSP Hà Nội. Bên cạnh đó, học liệu của mô đun 9 cũng đã được đưa đầy đủ lên hệ thống LMS để giáo viên phổ thông cốt cán tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trường ĐHSP Hà Nội cũng đã thông báo đến các Sở GD&ĐT, đến toàn bộ giảng viên sư phạm chủ chốt và giáo viên phổ thông cốt cán về kế hoạch bố trí các lớp “test” hệ thống. Việc bố trí các lớp “test” nhằm giúp cho giảng viên sư phạm chủ chốt hỗ trợ cho giáo viên phổ thông cốt cán kiểm tra kết nối và các thao tác trên hệ thống, khắc phục những sự cố để có thể tham gia bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo trong hai ngày một cách tốt nhất.

Ban tổ chức lớp tập huấn đã và đang chuẩn bị các khâu cuối cùng trong công tác tổ chức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo: bố trí các phòng tập huấn cùng với hệ thống trang thiết bị kĩ thuật, hệ thống mạng để giảng viên làm việc trong hai ngày, lập các phòng học ảo và sắp xếp phân chia trên hệ thống, bố trí đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và đội ngũ giám sát,… Về phía giảng viên sư phạm chủ chốt, sau khi đã được tham gia Hội thảo – tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cấp Bộ và cấp Trường, đã nhận được sự phân công và nhận lớp; tiến hành lập các nhóm zalo theo lớp để tiến hành đôn đốc, hỗ trợ, phân chia và giao nhiệm vụ cho các nhóm để chuẩn bị cho 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo.

Với công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, khắc phục những điểm còn tồn tại của đợt bồi dưỡng mô đun 4 và 5, Trường ĐHSP Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn – bồi dưỡng mô đun 9 cho giáo viên phổ thông cốt cán; đồng hành cùng giáo viên, các nhà trường phổ thông, các Sở GD&ĐT để hỗ trợ thực hiện thành công đổi mới giáo dục.

Ban Truyền thông ETEP - HNUE.

06-12-2021