Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM - Khóa 4


13-06-2024

Để hỗ trợ giáo viên phổ thông thực hiện tốt tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho học sinh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng

- Khai giảng: 8h00 ngày 07/07/2024 (Chủ nhật); Lịch học ngày chủ nhật hàng tuần.

- Địa điểm học: Phòng 804 nhà D3.

- Hình thức học: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

2. Đối tượng tham gia khóa bồi dưỡng

2.1. Giáo dục STEM cấp Trung học:

- Giáo viên đang dạy các môn Khoa học tự nhiên, Toán, Công nghệ và Tin học ở các trường trung học cơ sở.

- Giáo viên đang dạy các môn Vật li, Hóa học, Sinh học, Toán, Công nghệ và Tin học ở các trường trung học phổ thông.

2.2. Giáo dục STEM cấp Tiểu học:

- Giáo viên cơ bản đang dạy các môn học thuộc các lĩnh vực STEM ở trường Tiểu học.

- Giáo viên sẽ đảm nhận việc giảng dạy, triển khai và tổ chức các hoạt động TEM tại các trường Tiểu học, các cơ sở khác.

 2.3. Giáo dục STEAM tại cơ sở giáo dục mầm non:

- Giáo viên mầm non.

- Cán bộ quản li ở các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Chương trình bồi dưỡng:

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 6 tín chỉ x 15 tiết = 90 tiết

                  - Khối kiến thức lý thuyết: 3 tín chx 15 tiết = 45 tiết

                  - Khối kiến thức thực hành, thực tập, tập giảng: 3 tín chỉ x 15 tiết = 45 tiết

4. Mục tiêu bồi dưỡng

- Trình bày được các thuật ngữ khái niệm, bản chất, vai trò của giáo dục STEM/STEAM trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

- Giải thích được cơ sở thiết kế hoạt động giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

- Phân tích được quy trình xây dựng và tổ chức bài học, hoạt động trải nghiệm STEM/STEAM

- Vận dụng triển khai giáo dục STEM/STEAM tại cơ sở giáo dục mầm non/ phổ thông.

5. Định mức thu kinh phí: 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

Chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số tài khoản: 2150437126

Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên STEM K3 (Ví dụ: Nguyen Van A STEM K4)

Mức kinh phí trên bao gồm:

- Giảng dạy nội dung chương trình đảm bảo chất lượng đúng theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận: Tổ chức hoạt động  giáo dục STEM ở cấp Trung học, Tiểu học và STEAM giáo dục Mầm non

6. Thông tin liên hệ và đăng ký.

- Đăng ký học qua đường Link: https://forms.gle/6XW1muwrBt8QYT1w8

            Zalo lớp học: https://zalo.me/g/oswvxz948

- Thông tin liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm,

Phòng 803 nhà D3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0989199634 (Ms Điệp),

      Website: nvsp.hnue.edu.vn

 

13-06-2024