Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC NĂM 2024 - DIỆN XTT1
15/04/2024 10:48:12 0 2993

Năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng thí sinh được quy định tại Điều 8, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành...

KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
05/02/2024 04:44:28 0 5249

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội; căn cứ nhu cầu hợp tác giữa các...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN MỚI KHÓA 73
31/08/2023 09:59:59 0 6321

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về việc nhập học của sinh viên mới K73 theo...