Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

- Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Nhà trường,

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Đào tạo, Bồi dưỡng thường xuyên, Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí; Nghiệp vụ sư phạm; Nội chính; Phòng chống tham những; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Đối nội, Đối ngoại; Cải cách hành chính; Cơ sở vật chất; Kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn; Chiến lược phát triển Nhà trường; Đổi mới mô hình, chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên; Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013;

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Lương; Chủ tịch Hội đồng Nhà đất - Hộ khẩu; Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi; Trưởng ban Phòng chống tham nhũng; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Trường; Trưởng ban An ninh chính trị - Bảo vệ nội bộ; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Phụ trách chung tất cả các đơn vị. Trực tiếp phụ trách hoạt động các đơn vị:
+ Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính - Đối ngoại, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Sau Đại học, Phòng Tổ chức Cán bộ;
+ Khoa Công tác xã hội, Khoa Giáo dục Đặc biệt, Khoa Ngữ Văn, Khoa Quản lý Giáo dục, Khoa Tâm lí Giáo dục, Khoa Tiếng Anh, Khoa Vật lý;
+ Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm;
+ Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ Sư phạm; Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số; Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế, Viện Khoa học Xã hội;
+ Các đơn vị tự chủ.

- Phát ngôn viên của Nhà trường,

- Chủ tài khoản của Trường.