Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
 
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền
Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ
2020 - 2025
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

THÀNH VIÊN ĐƯƠNG NHIÊN

THÀNH VIÊN LÀ ĐẠI DIỆN VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN,

ĐƠN VỊ TỰ CHỦ

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường

 

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Hiệu trưởng Nhà trường

 

TS Cao Tuấn Anh

Chủ tịch Công đoàn trường

 

Nguyễn Đoàn Hồng Nhung

Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

SV K70, khoa Tiếng Anh

PGS.TS Phan Thanh Long

Trưởng khoa GDĐB - Thư kí Hội đồng trường

 

PGS.TS Nguyễn Văn Trào

Thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

 

TS. Lưu Thị Kim Nhung

Giám đốc TT Phát triển giáo dục và Công nghệ số

 

TS. Đỗ Văn Thanh

Giảng viên Khoa Địa lí

Thành viên

 

TS. Vũ Văn Tiến

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐHSP

Thành viên

 

PGS.TS Kiều Văn Hoan

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Thành viên

TS. Phạm Tất Thắng

UV BCH Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Thành viên

 

TS. Vũ Minh Đức

Cục trưởng Cục NG&CBQLGD

Thành viên

 

GS.TS Lê Anh Vinh

Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam

Thành viên

 

TS. Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch HĐQT hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thành viên

 

TS. Phạm Ngọc Anh

Trưởng phòng GDĐT quận Cầu Giấy

Thành viên