Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đảm bảo chất lượng

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24/10/2023 08:59:49

Ngày 16/3/2023, chương trình khai mạc Khảo sát chính thức đánh...

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
07/07/2021 09:54:39

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định...

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 ctđt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24/10/2023 09:02:43

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc top 10 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021 của các trường đại học ở Việt Nam
20/01/2022 04:32:54

Tổ chức giáo dục QS vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng...

Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
16/08/2021 05:32:56

Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá...