Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024


05-07-2024
Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin
chi tiết
  I. GIÁO SƯ
1 Nguyễn Thị Minh Huệ Khoa Hoá học TẠI ĐÂY
  II. PHÓ GIÁO SƯ
1 Phạm Thị Bền Khoa Giáo dục Đặc biệt TẠI ĐÂY
2 Nguyễn Quyết Chiến Khoa Địa lí TẠI ĐÂY
3 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Hoá học TẠI ĐÂY
4 Tưởng Duy Hải Khoa Vật lí TẠI ĐÂY
5 Bùi Thị Thu Huyền Khoa Tâm lí - Giáo dục TẠI ĐÂY
6 Tăng Văn Long Khoa Toán - Tin TẠI ĐÂY
7 Dương Thị Lợi Khoa Địa lí TẠI ĐÂY
8 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Khoa Lịch sử TẠI ĐÂY
9 Tạ Thị Thuỷ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội TẠI ĐÂY
10 Vũ Thu Trang Khoa Tâm lí - Giáo dục TẠI ĐÂY

 


05-07-2024