Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội.

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 

Truyền thống

Tìm hiểu lịch sử phát triển của Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem thêm
Sứ mệnh

Hiểu về sứ mệnh của Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem thêm
Ban lãnh đạo

Tìm hiểu về những người đứng đầu tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem thêm
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất trong nhà trường – yếu tố quan trọng bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo

Xem thêm