A A+
19 11-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 24 và 25/11/2018 như sau:

Lượt xem: 5211
13 11-2018
Thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn ngày 06-07/11/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn vào các ngày 06 và 07/11/2018.

Lượt xem: 2577
7 11-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 07/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA148 thi sáng ngày 07/10/2018 và lớp CCTA149 thi chiều 07/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 5886
5 11-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11/11/2018 như sau:

Lượt xem: 5638
29 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03/11/2018 như sau:

Lượt xem: 5111
29 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 06/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA146 thi sáng ngày 06/10/2018 và lớp CCTA147 thi chiều 06/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 7375
24 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 30/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA144 thi sáng ngày 30/09/2018 và lớp CCTA145 thi chiều 30/09/2018 tại nhà trường ĐHSPHN (phân hiệu Hà Nam) như sau:

Lượt xem: 4177
22 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28/10/2018 như sau:

Lượt xem: 6601
19 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 29/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA142 thi sáng ngày 29/09/2018 và lớp CCTA143 thi chiều 29/09/2018 tại nhà V trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 6071
15 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20/10/2018 như sau:

Lượt xem: 3864
12 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 22/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ mã lớp: CCTA140 - ngày 22/09/2018:

Lượt xem: 4732
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top