Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, tháng 06/2022


01-06-2022

Do điều kiện khách quan, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, tháng 06/2022. Cụ thể như sau:

-  Lịch thi cũ: dự kiến ngày 11, 12/06/2022

-  Lịch thi điều chỉnh: dự kiến ngày 18, 19/06/2022

Danh sách phòng thi, địa điểm, ca thi sẽ được thông báo trên website của Trường (www.hnue.edu.vn) từ ngày 13/06/2022.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi theo lịch thi cũ (ngày 11, 12/06/2022) nếu không tham gia được theo lịch điều chỉnh có thể rút lệ phí dự thi hoặc hoãn thi sang đợt thi kế tiếp. Việc rút lệ phí dự thi hoặc hoãn thi thực hiện đúng như trong Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 6/2022 của Nhà trường.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ĐT: 024 37547823, bấm phím 5.

Email: thiccnn6bac@hnue.edu.vn./
 
Mẫu đơn rút lệ phí Tại đây
Mẫu đơn hoãn thi Tại đây 
Post by: Nguyen Van Nghiep
01-06-2022