Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ


12-05-2022

Tên đề tài: Nghiên cứu các mô hình khai phá dữ liệu mạng thông tin hỗn tạp và ứng dụng giải một số bài toán phân lớp/dự đoán liên kết trong tin-sinh học

Mã số: B2020-SPH-11

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Đăng Hưng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1270/QĐ - BGDĐT ngày   9/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian:    10h00, ngày 16 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 213, Tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Post by: Nguyen Van Nghiep
12-05-2022