Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo lịch học và danh sách lớp Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Lí luận dạy học hiện đại K30 (2020-2022)

Chuyên mục: Đào tạo Sau đại học 26.01.2021   573


Phòng Sau đại học thông báo lịch học và danh sách lớp Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Lí luận dạy học hiện đại K30 (2020-2022)

Thời gian học: từ 27/2/2021 đến 21/3/2021

Buổi sáng: từ 8 giờ 00’ 

Buổi chiều từ: 13 giờ 30’

- Danh sách lớp học xem tại đây.

- Lịch học và phòng học xem tại đây.

 


Tin cùng chuyên mục: