Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022

Chuyên mục: Bản tin ĐHSPHN 24.08.2022   2473


<p style="text-align:justify">Ngày 20/8/2022 tại thành phố Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 &ndash; 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2022 &ndash; 2023.</p>

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng năm học 2022 - 2023, báo cáo tập trung vào các nội dung về Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác cải cách hành chính và thực hiện văn minh trường học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng; Công tác học sinh, sinh viên; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; Công tác cơ sở vật chất; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác truyền thông và công nghệ thông tin. Trên tinh thần nghiêm túc, đề cao trách nhiệm, thẳng thắn nhìn vào các vấn đề còn tồn tại trong công tác của Nhà trường năm học 2021 – 2022 báo cáo đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2022 – 2023, chủ động trong quản lý điều hành, siết chặt kỉ cương, đảm bảo công bằng quyền lợi:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: Đổi mới hình thức, nội dung, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; khơi dậy và phát huy lòng tự hào về truyền thống của Trường.

2. Công tác cải cách hành chính và thực hiện văn minh trường học: Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường, góp phần thúc đẩy văn minh trường học trong và ngoài Nhà trường, thực hiện văn minh công sở.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Năm học của tinh thần liêm chính khoa học được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm; Thực hiện đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, tạo sự liên thông giữa các hệ đào tạo, chú trọng chất lượng thực chất, cải thiện công tác nghiệp vụ sư phạm; gắn đào tạo với nghiên cứu, thực hành; Thúc đẩy mạnh kết nối lực lượng giảng viên khoa học cơ bản và giảng viên phương pháp trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo bậc cao.

4. Công tác khoa học công nghệ: Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học và tập trung nguồn đầu tư cho KHCN, trong đó ưu tiên cho KHGD. Thúc đẩy hoạt động chuyển giao KHCN của sinh viên, giảng viên nhằm tăng nguồn kinh phí dành cho KHCN.

5. Công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng, bồi dưỡng, tạo động lực, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường.

6. Công tác kế hoạch tài chính: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người học, có cơ chế động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp hiệu quả trong hoạt động của nhà trường; Xác định nguồn thu, xây dựng quy định về tại chính nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, từ định mức giờ giảng, phúc lợi và quyền lợi khác; có chế độ cụ thể đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Xây dựng kế hoạch hoạt động tài chính phù hợp với mục tiêu phát triển của trường trong từng giai đoạn; tăng cường tiềm lực tài chính chuẩn bị sẵn sàng vốn đối ứng cho các dự án đầu tư trọng điểm lớn nhằm từng bước cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu NCKH và đào tạo trong giai đoạn mới.

7. Công tác cơ sở vật chất và quản lý tài sản: Khởi công xây mới, cải tạo, mở rộng một số hạng mục CSVC tại sở tại và Phân hiệu; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, báo cáo tiến độ công việc cụ thể; Sớm hoàn thiện phần mềm vào quản lý, sử dụng tài sản công.

8. Công tác hợp tác quốc tế: Chuẩn hóa chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài; Kết nối các chương trình hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Nhà trường tạo ra mạng lưới hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực liên quan đến giáo dục và đào tạo.

9. Công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Chuẩn hóa, liên thông và kết nối dữ liệu trong toàn trường thành một thể thống nhất; Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể và hoạch định kế hoạch chuyển đổi số của trường.

Hội nghị lắng nghe tham luận và đề xuất của các đại biểu tham dự, các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao, đóng góp chung vào phương hướng năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra thành công rực rỡ, hứa hẹn một năm học mới 2022 – 2023 với nhiều thành tựu vẻ vang!

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng công tác năm học

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tham luận về công tác đào tạo liên thông đại học – sau đại học

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tin bài và ảnh: Phòng Hành chính – Đối ngoại


Tin cùng chuyên mục: