Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO TUYỂN TẠO NGUỒN GIẢNG VIÊN NĂM 2021

Chuyên mục: Tuyển dụng-Việc làm 09.08.2021   2534


1. Số lượng và chức danh tuyển
12 Giảng viên (02 giảng viên khoa Sinh học, 02 giảng viên khoa Công nghệ thông tin, 04 giảng viên khoa Ngữ văn, 04 giảng viên khoa Vật lí).
2. Tiêu chuẩn chung
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc và nghề nghiệp;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Có sức khoẻ tốt;
- Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học khác trong nước, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài;
- Đối với người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên.
3. Tiêu chuẩn riêng
3.1. Giảng viên khoa Sinh học
- 01 giảng viên bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học; ưu tiên sinh viên tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Sinh học, đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.
- 01 giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học - Vi sinh; ưu tiên tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc Vi sinh vật học.
* Ưu tiên ứng viên tạo nguồn tại khoa Sinh học: có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương).
3.2. Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
- 01 giảng viên bộ môn Khoa học máy tính: Có năng lực lập trình tốt; có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và giải thuật; có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành; ưu tiên sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
- 01 giảng viên bộ môn Kỹ thuật máy tính: Có khả năng về Mạng máy tính và Lập trình; có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành; ưu tiên sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
3.3. Giảng viên khoa Ngữ văn
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc (cam kết tối đa trong vòng 01 năm phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS do British Council hoặc IDP Education cấp từ 5.5) đối với ứng viên tạo nguồn tại bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Văn học Việt Nam trung đại, Hán Nôm
- 01 giảng viên bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại: Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn; ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐHSP Hà Nội, bảo vệ khóa luận xuất sắc về văn học Việt Nam hiện đại, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi ở các nước có chương trình đào tạo về văn học Việt Nam hiện đại.
- 01 giảng viên bộ môn Văn học Việt Nam trung đại: Thạc sĩ đã bảo vệ xuất sắc luận văn về văn học Việt Nam trung đại; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ loại Xuất sắc của Trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ loại Giỏi ở các nước có chương trình đào tạo về văn học Việt Nam trung đại.
- 01 giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài: Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn; ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐHSP Hà Nội; sinh viên có trình độ Tiếng Anh IELTS do British Council hoặc IDP Education cấp từ 7.5 trở lên; sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi ở các nước có chương trình đào tạo về văn học Phương Tây. Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và công việc (tối đa trong vòng 01
năm cam kết phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS do British Council hoặc IDP Education cấp từ 8.0).
- 01 giảng viên bộ môn Hán Nôm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn; ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐHSP Hà Nội đã tham gia nghiên cứu khoa học, bảo vệ khóa luận xuất sắc về chuyên ngành Hán Nôm, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi ở các nước có chương trình đào tạo về Hán Nôm.
3.4. Giảng viên khoa Vật lí
- 01 vị trí giảng viên Bộ môn Vật lí Đại cương
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lí, Vật lí, Vật lí Môi trường, Vật lí Thiên văn Độ tuổi (thời điểm nộp hồ sơ):
Với ứng viên là Cử nhân Vật lí: dưới 25 tuổi;
Với ứng viên là Thạc sĩ: dưới 28 tuổi;
Với ứng viên là Tiến sĩ: Không giới hạn tuổi.
- 02 vị trí giảng viên Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học
01 vị trí có bằng tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Vật lí loại xuất sắc; ưu tiên tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội, có trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 (hoặc tương đương) trở lên, tuổi dưới 25;
01 vị trí có bằng Tiến sĩ hoặc NCS đã bảo vệ thành công luận án Khoa học giáo dục (chuyên ngành khoa học giáo dục bộ môn vật lí hoặc khoa học giáo dục bộ môn khoa học tự nhiên) bằng tiếng Anh ở một cơ sở đào tạo có uy tín (ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Vật lí loại xuất sắc tại Trường ĐHSP Hà Nội), tuổi dưới 35.
Có khả năng giảng dạy các học phần phương pháp dạy học vật lí bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có thành tích nghiên cứu khoa học giáo dục.
- 01 vị trí giảng viên Bộ môn Vật lí Lí thuyết
Có bằng thạc sĩ Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, đủ điều kiện làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Vật lí Lí thuyết và Vật lí toán theo hướng nghiên cứu lí thuyết trường và vật lí năng lượng cao; ưu tiên có bằng Cử nhân Sư phạm tiếng Anh (hoặc tương đương), có khả năng giảng dạy các học phần Toán cho Vật lí, Vật lí lí thuyết bằng tiếng Anh. Tuổi dưới 28.
4. Yêu cầu về hồ sơ
- Đơn xin dự tuyển (ghi rõ vị trí đăng kí dự tuyển) (bản scan);
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, xác nhận của chính quyền địa phương (bản scan);
- Văn bằng + Bảng điểm (bản scan);
- Minh chứng được ưu tiên (bản scan).
5. Địa điểm, thời gian và hình thức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội (điện thoại liên hệ: 024-37547823 - số máy lẻ 411, trong giờ  hành chính)
- Thời gian: Từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021.
- Hình thức: Ứng viên gửi hồ sơ điện tử vào địa chỉ e-mail: p.tccb@hnue.edu.vn

 


Tin cùng chuyên mục: