Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 25.06.2021   883


<p style="text-align:justify"><strong>Tên đề tài:</strong>&nbsp;Xây dựng kịch bản hạn khí tượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững cho khu vực cửa sông Tiền (Đồng bằng sông Cửu Long) trong bối cảnh biến đổi khí hậu</p>

Mã số: B2019 – SPH - 03

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Ngọc Hùng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2041/QĐ - BGDĐT ngày 21/ 6 /2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian:   9h00, ngày 02 tháng 07 năm 2021.

Địa điểm:    Phòng họp Khoa Địa lí, tầng 5 nhà V

         Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, học viên sau đại học,, sinh viên và cá nhân quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: