Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 22.06.2021   900


<p style="text-align:justify"><strong>Tên đề tài:</strong>&nbsp;&ldquo;Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của benzo[<em>d</em>]thiazole và chế tạo chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật&rdquo;.</p>

Mã số: B2019-SPH-09

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Quốc Hoàn

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2021/QĐ - BGDĐT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 14h30, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp 509, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: