Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 13.06.2021   879


Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện của linh kiện điện tử nhiệt độ thấp ứng dụng cho mạch tích hợp 3D”.

Mã số: B2018 - SPH -  05 - CTVL

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thúy

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1491/QĐ - BGDĐT ngày 10/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 9h00, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (cả ngày).

Địa điểm: Phòng họp 509, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: