Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 06.07.2021   948


<p style="text-align: justify;">Tên đề tài:&nbsp;&ldquo;Toán tử Monge-Ampere phức và một số ứng dụng&rdquo;.</p>

Mã số: B2019 - SPH - 01

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Lê Mậu Hải

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2036 /QĐ – BGDĐT ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 9h00,  ngày 14  tháng  7   năm 2021

Địa điểm: Phòng họp 108, nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: