Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 06.07.2021   732


<p><strong>Tên đề tài:</strong>&nbsp;Các yếu tố tâm lí xã hội của mối quan hệ của học sinh và giáo viên THCS hiện nay (Nghiên cứu trường hợp bậc học THCS).</p>

Mã số: B2019 - SPH - 06  

Chủ nhiệm đề tài: TS. Giáp Bình Nga

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2040/QĐ - BGDĐT ngày  21  / 6  /2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 14h00, ngày  9   tháng  7   năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp  509,  Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: