Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và hội nghị tài chính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2022 - 2023

Chuyên mục: Bản tin ĐHSPHN 20.12.2022   2186


<p style="text-align:justify">Ngày 20/12/2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 &ndash; 2023 với 141 đại biểu tham dự.</p>

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch bao gồm: GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn trường-Trưởng phòng CTCT-HSSV, PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn - Trưởng khoa Sinh học, PGS.TS. Lê Văn Hiện - Trưởng khoa Toán Tin, TS. Lưu Thị Kim Nhung - Trưởng Khoa Tiếng Anh.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội do GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi. GS. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh một số nội dung liên quan tới các công tác: công tác tuyển sinh, đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo ngoài trường, kiểm định chương trình, công tác của các trường phổ thông, tiểu học, mầm non, công tác đoàn thể, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công tác tổ chức, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế,… và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Nhật Tân – Chủ tịch Công đoàn trường - Trưởng phòng CTCT-HSSV báo cáo tổng kết góp ý của các đơn vị cho báo cáo của Nhà trường; PGS.TS. Trần Thanh Huyền - Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; PGS.TS. Bùi Minh Hồng -  Trưởng Ban thanh tra giáo dục trình bày báo cáo của Ban thanh tra giáo dục. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành quy trình bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Từ các ý kiến của đại biểu các đơn vị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn, PGS. TS. Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trao đổi các vấn đề phụ trách bao gồm các công tác liên thông đại học và sau đại học, đổi mới quy trình giảng dạy và thực tập Nghiệp vụ sư phạm, khảo sát trong giảng dạy; công tác tính giờ nghiên cứu khoa học, cơ chế hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu mạnh; hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Nhà trường.

Hội nghị đã lắng nghe 5 ý kiến trực tiếp bên cạnh các ý kiến đã được tổng hợp qua hội nghị cán bộ viên chức và người lao động các đơn vị. 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh thay mặt cho Lãnh đạo Nhà trường và Đoàn chủ tịch cảm ơn các đại biểu và các đơn vị trong toàn trường đã nêu các ý kiến góp ý cho Nhà trường. GS. Hiệu trưởng tổng kết một số vấn đề đã được trao đổi, phản hồi tại Hội nghị: nâng cao tính tự học của sinh viên, chuẩn hóa công tác giáo trình; tính liêm chính trong khoa học; công tác văn minh trường học và hành chính; công tác tổ chức cán bộ, giải pháp động viên cán bộ hoàn thành học hàm học vị; hướng tới việc thay đổi trọng số khoa học để khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao. Qua đó, Nhà trường hoan nghênh tất cả ý kiến đóng góp kịp thời của các đơn vị nhằm xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày càng tốt hơn./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tin bài: P.HCĐN

Ảnh: Linh Lê


Tin cùng chuyên mục: