Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2021 - 2022

Chuyên mục: Bản tin ĐHSPHN 09.12.2021   2790


<p style="text-align:justify">Ngày 9/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Trường ĐHSPHN) long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐHSPHN năm học 2021 - 2022.</p>

Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom. Tại Hội nghị, 159 đại biểu đã lắng nghe các báo cáo: 1. Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020 - 2021 và phương hướng công tác năm học 2021 - 2022; 2. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho báo cáo của Trường; 3. Báo cáo tài chính; 4. Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; 5. Báo cáo của Ban Thanh tra giáo dục; Hội nghị đã thảo luận các nội dung: - Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022. - Công tác tài chính của Trường năm 2020.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐHSPHN năm học 2021 – 2022 nhất trí thông qua các báo cáo tổng kết và đặt ra các công tác trọng tâm cho năm học 2021-2022: - Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSPHN lần thứ XIV đã đề ra. - Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường, góp phần thúc đẩy văn minh trường học trong và ngoài Nhà trường, thực hiện văn minh công sở. - Thực hiện đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, tạo sự liên thông giữa các hệ đào tạo, chú trọng chất lượng thực chất, cải thiện công tác nghiệp vụ sư phạm; gắn đào tạo với nghiên cứu, thực hành. - Tăng cường công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT), thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT theo quy trình, từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, tư vấn và đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường. - Xây dựng chính sách tạo nguồn, tuyển dụng viên chức, người lao động các đơn vị. Xây dựng vị trí việc làm theo chức danh trong từng đơn vị, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Thay đổi cách đánh giá, tạo động lực cho viên chức, người lao động. - Nâng cao năng lực nghiên cứu và tập trung nguồn đầu tư khoa học công nghệ (KHCN), trong đó có thể hiện sự ưu tiên cho KHGD, thúc đẩy hoạt động chuyển giao KHCN của sinh viên, giảng viên. - Xây dựng kế hoạch hoạt động tài chính phù hợp với mục tiêu phát triển của trường trong từng giai đoạn. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người học, có cơ chế động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp hiệu quả trong hoạt động của nhà trường. - Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất từng năm và dài hạn hiệu quả, thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn. - Chuẩn hóa chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài. Tập trung hợp tác với một số trường đại học uy tín trên thế giới. - Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể và hoạch định kế hoạch chuyển đổi số của trường. - Tạo cơ chế và tiền đề để phát triển Phân hiệu Hà Nam. - Rà soát, hướng đến triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2030.

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐHSPHN năm học 2021 - 2022 thể hiện tinh thần đoàn kết cao, quyết tâm của các đơn vị trong Nhà trường phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học 2021 - 2022./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tổng quan Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Văn Minh- Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn- Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN trình bày Báo cáo năm học

ThS. Khuất Tuệ Minh - Kế toán trưởng Trường ĐHSPHN trình bày Báo cáo công tác tài chính

PGS.TS. Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban thanh tra nhân dân Trường ĐHSPHN trình bày Báo cáo công tác thanh tra

PGS.TS. Bùi Minh Hồng - Trưởng Ban thanh tra giáo dục Trường ĐHSPHN trình bày Báo cáo công tác thanh tra

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN phát biểu

Tin bài: P.HCĐN

Ảnh: Lê Linh


Tin cùng chuyên mục: