Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Danh mục các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu SCOPUS năm 2020 (tính đến tháng 3-2021)

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 15.06.2021   1186


<p style="text-align: justify;">Nhà trường thông báo tới các cán bộ, giảng viên danh mục&nbsp; tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu SCOPUS (Elsevier) năm 2020.</p>

Chi tiết xem tại đây

Tham khảo thêm trên website: https://www.scopus.com/sources

 


Tin cùng chuyên mục: