Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN KIM SƠN LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Chuyên mục: Bản tin ĐHSPHN 30.09.2021   1343


<p>Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.</p>

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã đặt ra vấn đề với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về công tác phát triển nguồn nhân lực và hệ thống các trường sư phạm trong cả nước.

Thay mặt cho Trường ĐHSP Hà Nội, GS. TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo Bộ các nội dung cơ bản trong công tác của Nhà trường trong năm học vừa qua liên quan đến việc Trường ĐHSP Hà Nội đã chủ động trong công tác chuyển đổi số trong giáo dục; tham gia tích cực và hiệu quả vào đổi mới giáo dục phổ thông; phát triển nguồn lực con người; có chiến lược dài hạn cho công tác bồi dưỡng; nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin và trao đổi về hệ thống các trường sư phạm trong toàn quốc.

PGS. TS Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng Nhà trường cũng báo cáo về điểm nổi bật trong công tác Nhà trường, đó là việc xây dựng chương trình Nhà trường, chuẩn đầu ra và nâng cao tính liên thông trong chương trình.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các lãnh đạo Vụ, trung tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận vai trò, thành tích của Trường ĐHSP Hà Nội trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trường sư phạm toàn quốc; đóng góp của Nhà trường về Chương trình đào tạo, Quản lý giáo dục, Đổi mới giáo dục, Khoa học công nghệ; đồng thời cũng trao đổi với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội những vấn đề cơ bản của hệ thống các trường sư phạm nói chung và Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng: Chuyển đổi số trong giáo dục, Đổi mới quản trị đại học, Huy động nguồn lực xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nêu các vấn đề:

1. Định vị Trường ĐHSP Hà Nội trong hệ thống giáo dục quốc dân, xác định trách nhiệm của Trường ĐHSP Hà Nội với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện của Giáo dục nước nhà. Trường phải là tâm điểm của đổi mới, khởi đầu của các đổi mới trong ngành giáo dục và đào tạo.

2. Vai trò dẫn dắt của Trường ĐHSP Hà Nội trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

3. Nhà trường phải là nơi triển khai nhanh nhất, mới nhất và phát triển nhất về khoa học giáo dục, về công nghệ giáo dục, công nghệ dạy học.

4. Nhà trường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ, giảng viên, giáo viên, do đó, cần có một đội ngũ chuyên gia xứng đáng, đủ sức làm thầy của các thầy.

5. Một số yêu cầu Trường ĐHSP Hà Nội cần tập trung tư duy đột phá trong thời gian sắp tới:

- Mô hình tổ chức và phát triển trong tương lai;

- Tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành;

- Đặc biệt phát triển khoa học giáo dục;

- Xác lập hệ thống tiêu chí cho dạy học phát triển năng lực;

- Tham gia một cách chủ động trong phát triển học liệu, sách giáo khoa như một nhiệm vụ nhằm phát triển thương hiệu của Nhà trường;

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ và công bằng trong giáo dục;

Thay mặt cho tập thể lãnh đạo Nhà trường, GS. TS. Nguyễn Văn Minh phát biểu cảm ơn những ý kiến chỉ đạo và kì vọng mà Bộ trưởng đặt ra với Nhà trường. GS. Hiệu trưởng nhấn mạnh về sứ mạng của Nhà trường và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc Trường ĐHSP Hà Nội thực hiện các trọng trách của Trường ĐHSP Hà Nội đối với giáo dục nước nhà, thực hiện được những kì vọng mà xã hội yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Phòng Hành chính – Đối ngoại

                                                Ảnh: Lê Linh


Tin cùng chuyên mục: