Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 16.11.2017   1330


THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

1

2 (3+4+5+6+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

765

18

162

239

320

26

0

0

1

Ban Giám hiệu

4

2

2

0

0

0

0

0

2

Phòng Tổ chức cán bộ

1

0

1

0

0

0

0

0

3

Phòng Đào tạo

2

0

0

2

0

0

0

0

4

Phòng Sau đại học

1

0

1

0

0

0

0

0

5

Phòng Khoa học công nghệ

3

0

3

0

0

0

0

0

6

Phòng Tạp chí

1

0

1

0

0

0

0

0

7

Phòng Quan hệ quốc tế

2

0

0

1

1

0

0

0

8

Phòng HCTH

3

0

1

1

1

0

0

0

9

Phòng CTCT-HSSV

1

0

0

0

1

0

0

0

10

Phòng KHTC

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Phòng Quản trị

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Phòng Bảo vệ

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Ba Văn phòng

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Trạm y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Kí túc xá

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Trung tâm TT Thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Trung tâm ĐT-BDTX

1

0

1

0

0

0

0

0

18

Trung tâm Học liệu

1

0

0

1

0

0

0

0

19

Trung tâm CNTT

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Khoa Toán tin

62

4

11

32

13

2

0

0

21

Khoa Vật lí

46

1

12

19

10

4

0

0

22

Khoa Hoá học

48

0

15

20

12

1

0

0

23

Khoa Sinh học

44

2

12

20

9

1

0

0

 

24

Khoa Sư phạm Kĩ thuật

18

0

4

2

11

1

0

0

25

Khoa Ngữ văn

60

4

21

25

9

1

0

0

26

Khoa Việt Nam học

23

0

1

8

14

0

0

0

27

Khoa Lịch sử

40

2

10

16

8

4

0

0

28

Khoa Địa lí

31

1

4

10

16

0

0

0

29

Khoa Tâm lí giáo dục

41

1

14

13

12

1

0

0

30

Khoa Quản lí giáo dục

17

0

6

5

5

1

0

0

31

Khoa Triết học

16

0

6

5

3

2

0

0

32

Khoa LLCT- GDCD

37

0

6

9

21

1

0

0

33

Khoa Công tác xã hội

18

0

0

5

13

0

0

0

34

Khoa GDTH

21

1

6

5

7

2

0

0

35

Khoa GDMN

23

0

9

2

12

0

0

0

36

Khoa Giáo dục Thể chất

27

0

1

5

20

1

0

0

37

Khoa Giáo dục Đặc biệt

20

0

2

8

10

0

0

0

38

Khoa GDQP

1

0

0

0

1

0

0

0

39

Khoa CNTT

27

0

5

11

11

0

0

0

40

Khoa Nghệ thuật

36

0

1

3

31

1

0

0

41

Khoa Tiếng Anh

52

0

1

3

46

2

0

0

42

Khoa Tiếng Pháp

11

0

0

1

9

1

0

0

43

Bộ môn Tiếng Nga

5

0

0

0

5

0

0

0

44

Bộ môn Tiếng TQ

7

0

0

1

6

0

0

0

45

Trường THPT Chuyên

9

0

1

5

3

0

0

0

46

Trường NTT

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Nhà xuất bản ĐHSP

1

0

1

0

0

0

0

0

48

TT NC & PT NVSP

2

0

1

1

0

0

0

0

49

Trung tâm Khảo thí

1

0

1

0

0

0

0

0

50

Viện NCSP

1

0

1

0

0

0

0

0

51

Viện Khoa học xã hội

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Trường MN BSX

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

                                         

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

 


Tin cùng chuyên mục: