Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 16.11.2017   1205


THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Diện tích  đất đai được cấp theo QĐ 187/TTg ngày 07/6/1980 của Chính Phủ và Giấy sử dụng đât số 4356 UB/KTC tháng 10/1980 của UBHC TP Hà Nội là 27ha, thực tế đo vẽ là 265.688m2.

 

m2

212.1­69

Đã trừ diện tích khu TT giáo viên chuyển giao cho TP Hà Nội quản lý 53.518 m2

1.1

Diện tích trục tiếp phục vụ đào tạo

m2

119.869

 

1.2

Diện tích có công trình ĐHQG Hà Nội và ĐH Ngoại ngữ đang tạm thời sử dụng chờ di chuyển đi Hòa Lạc.

m2

81.600

Hai đơn vị đã được Chính Phủ quy hoạch 1000 ha tại Hòa Lạc

1.3

Diện tích chùa Thánh Chúa

m2

10.700

Trong trường

2

Diện tích sàn xây dựng

m2

129.810

 

2.1

Giảng đường, lớp học

Tổng diện tích sử dụng

Phòng

m2

235

37.624

 

2.2

Phòng học máy tính

Tổng diện tích sử dụng

Phòng

m2

37

2418

 

2.3

Phòng học Ngoại ngữ

Tổng diện tích sử dụng

Phòng

m2

8

721

 

2.4

Phòng  thí nghiệm, thực hành

Tổng diện tích sử dụng

Phòng

m2

78

13.102

 

2.5

Thư viện

m2

5.881

 

2.6

Hội trường  - Giảng đường đa năng

m2

6800

Tầng hầm 1300 m2

2.7

Trung tâm nghiệp vụ sư phạm

m2

2707

 

2.8

Khu hành chính, văn phòng Khoa, phòng Bộ môn, Viện và TT NCKH, ĐT.

m2

17.700

 

2.9

Ký túc xá

 

Phòng

m2

547

34.470

Đảm bảo phục vụ cho: 3000 chỗ ở

 

2.10

Câu lạc bộ sinh viên

m2

456

 

2.11

Nhà thể thao đa năng

m2

2.537

 

2.12

Sân vận động đa năng

m2

14916

 

2.13

Công trình phụ trợ, phục vụ

m2

2.485

 

3

Diện tích công trình xây dựng kiên cố

Mật độ xây dựng

m2

%

34.499

28.7

 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2017

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

 

 


Tin cùng chuyên mục: