Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Chuyên mục: Đảm bảo chất lượng 16.11.2017   1350


THÔNG BÁO

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2016-2017

 

TT

Nội dung

Khóa học/ Năm tốt nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

Loại TB

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SP Toán học

2013-2017

200

207

10

68

105

24

91.5% 

2

SP Tin học

2013-2017

37

28

 

2

19

7

100% 

3

SP Vật lý

2013-2017

85

81

11

39

30

1

96.1% 

4

SP Kỹ thuật CN

2013-2017

201

150

2

30

116

2

100% 

5

SP Hóa học

2013-2017

76

70

9

28

28

5

87.3% 

6

SP Sinh học

2013-2017

74

60

3

19

37

1

 90.3%

7

SP Ngữ văn

2013-2017

137

147

5

59

77

6

80.3% 

8

SP Lịch sử

2013-2017

76

70

6

26

38

 

82.0% 

9

SP Địa lý

2013-2017

108

105

1

36

61

7

83.0% 

10

Tâm lý Giáo dục

2013-2017

28

28

7

17

4

 

96.9% 

11

Giáo dục chính trị

2013-2017

92

93

3

37

49

4

64.5% 

12

Giáo dục công dân

2013-2017

58

56

2

22

32

 

70.8% 

13

SP Triết học

2013-2017

70

66

8

28

29

1

98.0% 

14

Giáo dục QP - AN

2013-2017

54

46

3

24

19

 

-

15

SP Tiếng Anh

2013-2017

59

62

6

25

29

2

95.5%

16

SP Tiếng pháp

2013-2017

28

26

3

5

15

3

 100%

17

SP Âm nhạc

2013-2017

39

25

 

4

21

 

97.2% 

18

SP Mỹ thuật

2013-2017

39

32

 

10

22

 

96.0% 

19

Giáo dục thể chất

2013-2017

62

50

 

8

42

 

92.3% 

20

Giáo dục Mầm non

2013-2017

47

48

2

20

25

1

94.6% 

21

Giáo dục Tiểu học

2013-2017

61

62

34

21

7

 

94.9% 

22

Giáo dục Đặc biệt

2013-2017

54

50

 

13

36

1

97.4% 

23

Quản lý giáo dục

2013-2017

47

46

 

8

34

4

49% 

24

Toán học

2013-2017

34

34

 

7

20

7

 95.8%

25

Công nghệ TT

2013-2017

29

25

 

5

11

9

96.0% 

26

Sinh học

2013-2017

33

23

2

11

10

 

86.1% 

27

Văn học

2013-2017

46

44

2

18

24

 

74.6% 

28

Tâm lý học

2013-2017

32

26

2

16

8

 

96.7% 

29

Công tác xã hội

2013-2017

94

82

3

16

63

 

 98.6%

30

Việt Nam học

2013-2017

84

71

1

35

35

 

93.5% 

31

GDCT - QP

2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

32

GDMN - Tiếng Anh

2013-2017

21

21

 

6

15

 

 

33

GDTH- Tiếng Anh

2013-2017

28

26

1

14

11

 

 

b

Chương trình CLC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SP Toán học

2013-2017

22

 

7

10

2

 

100% 

2

SP Vật lý

2013-2017

16

 

9

6

1

 

100% 

3

SP Hóa học

2013-2017

16

 

5

8

1

 

100%

4

SP Sinh học

2013-2017

15

 

5

10

1

 

100% 

5

SP Ngữ văn

2013-2017

20

 

11

9

 

 

100% 

6

SP Lịch sử

2013-2017

20

 

10

10

 

 

100% 

7

SP Địa lý

2013-2017

18

 

5

11

1

 

86% 

c

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SP Toán học

2013-2017

53

 

10

17

22

 

 

2

SP Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SP Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

4

SP Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SP Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CN TB trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

 

 


Tin cùng chuyên mục: