Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022


22-10-2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhận được Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại họ Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ngày 13 tháng 10 năm 2021 (thông báo tải về tại đây).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên quan tâm tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

 

 

Post by: Vi Duc Quang
22-10-2021