Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m Ng��� V��n

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung PHIL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
PHIL 492 Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại 1 8 3 0     x
PHIL 490 Chuyên đề phương pháp dạy học 1 8 3 0     x
PHIL 493 Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại 2 8 2 0     x
PHIL 491 Chuyên đề phương pháp dạy học 2 8 2 0     x
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 26   x  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 44     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   x  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 39   x  
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 33     x
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 20   x  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 33   x  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 24   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 44   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 39   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 0   x  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 5 2 30     x
CHIN 211 Tiếng Trung chuyên ngành 5 2 30     x
Khối kiến thức chuyên ngành COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 8 3 33     x
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 8 2 30     x
PHIL 190 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 24   x  
PHIL 121 Văn học dân gian Việt Nam 1 4 48   x  
PHIL 128 Dẫn luận NNH và Ngữ âm học TV 1 2 24   x  
PHIL 129 H/Đ giao tiếp và thực hành văn bản TV 1 3 36   x  
PHIL 181 Xã hội học nghệ thuật 2 2 26     x
PHIL 131 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm 2 2 24   x  
PHIL 223 VHVN trung đại II (TK XVIII - TKXIX) 3 4 48   x  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0     x
PHIL 280 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 24   x  
PHIL 224 Văn học VN hiện đại I (đầu TK XX-1945) 4 4 48   x  
PHIL 226 VH Phương Tây I (cổ đại - TK XVIII) 4 2 24   x  
PHIL 227 Văn học, nhà văn, bạn đọc 4 3 36   x  
PHIL 230 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 4 2 24   x  
PHIL 225 Văn học châu Á 5 3 36   x  
PHIL 315 Tác phẩm và thể loại văn học 5 3 36   x  
PHIL 317 Ngữ pháp & ngữ pháp văn bản Tiếng Việt 5 4 48   x  
PHIL 319 Văn bản Hán văn Việt Nam 5 3 36   x  
PHIL 320 Lý luận dạy học ngữ văn 5 2 24   x  
PHIL 318 Phong cách học tiếng Việt 6 2 24   x  
PHIL 321 Lý luận và phương pháp dạy học văn 6 2 24   x  
PHIL 323 Sưu tầm ng/cứu VHDG/Sử thi thiểu số 6 2 24     x
PHIL 324 Nguyễn Trãi /Nguyễn Du trong tiến trình VH 6 2 24     x
PHIL 326 Lịch sử PPDH Ngữ văn 6 2 24     x
PHIL 414 Văn học Nga 7 2 24   x  
PHIL 434 Truyện thơ Đông Nam Á /Văn học Ấn Độ 7 2 24     x
PHIL 435 Các tác gia văn học Nga cổ điển 7 2 24     x
PHIL 436 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 7 2 24     x
PHIL 437 Tiểu thuyết PT /VH Bắc Mĩ - Mĩ la tinh 7 2 24     x
PHIL 438 Nghệ thuật thơ Đường /Thơ Haicư 7 2 24     x
PHIL 427 PP luận nghiên cứu văn học ứng dụng 7 2 24     x
PHIL 428 Ngôn ngữ và Văn học 7 2 24     x
PHIL 431 Văn bản Nôm 7 2 24     x
PHIL 432 LL về văn hóa học và văn hóa VN 7 2 24     x
PHIL 433 Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc 7 2 24     x
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 8 1 12   x  
POLI 222 Logic học 8 2 24   x  
PHIL 180 Nghệ thuật học đại cương 8 2 24     x
PHIL 122 VHVN trung đại I (K.quát TK X-TK XVII) 8 4 36   x  
PHIL 311 Văn học VN hiện đại II (1945-1975) 8 2 24   x  
PHIL 312 Văn học VN hiện đại III (sau 1975) 8 2 24   x  
PHIL 313 VH Phương Tây II (Từ TK XIX - XX) 8 2 24   x  
PHIL 316 Tiến trình văn học 8 2 24   x  
PHIL 232 Văn bản Hán văn Trung Quốc 8 3 36   x  
PHIL 422 Lý luận và PPDH tiếng Việt 8 2 24   x  
PHIL 325 Phê bình VHVN / VHVN ở nước ngoài 8 2 24     x
PHIL 439 Thể loại VH/ VH với các loại hình NT 8 2 24     x
PHIL 429 Tiếng Việt trong nhà trường 8 2 24     x
PHIL 430 Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt 8 2 24     x