Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Khung chương trình

Ngành: S�� ph���m ��m nh���c

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung MUSI 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0     x
MUSI 491 Thanh nhạc nâng cao 8 2 0     x
MUSI 490 Nhạc cụ nâng cao 8 2 0     x
MUSI 492 Dàn dựng chương trình tổng hợp 8 3 0     x
MUSI 493 Kiến thức âm nhạc tổng hợp 8 3 0     x
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 26   x  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 44     x
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 44     x
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 44     x
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 39   x  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 33     x
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 33     x
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 20   x  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 33   x  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 22     x
POLI 109 Mĩ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 26     x
PSYC 109 Kĩ năng giao tiếp 2 2 22     x
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 24   x  
ENGL 201 Tiếng Anh 3 3 3 33     x
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 33     x
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 44   x  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 3 1 0   x  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 3 1 0   x  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 0   x  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 3 1 0   x  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 55   x  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 39   x  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 22     x
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 22     x
Khối kiến thức chuyên ngành COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   x  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   x  
FREN 102 Tiếng Pháp 2 8 3 33     x
FREN 201 Tiếng Pháp 3 8 3 33     x
POLI 401 Quản lý HCNN và QL ngành GD & ĐT 8 1 12   x  
MUSI 121 Lý thuyết Âm nhạc 1 1 3 30   x  
MUSI 129 Hát dân ca 1 3 30   x  
MUSI 122 Lý thuyết Âm nhạc 2 2 2 22   x  
MUSI 124 Ký xướng âm 2 2 2 22   x  
MUSI 130 Hát đồng ca - hợp xướng 2 2 22   x  
MUSI 221 Ký xướng âm 3 3 2 22   x  
MUSI 223 Hòa âm 1 3 3 30   x  
MUSI 225 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 1 3 2 22   x  
MUSI 231 Múa chất liệu 3 2 22   x  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   x  
MUSI 234 Thực hành biểu diễn đồng ca - hợp xướng 3 2 0     x
MUSI 235 Thực hành biểu diễn nghệ thuật 3 2 0     x
MUSI 222 Ký xướng âm 4 4 2 22   x  
MUSI 224 Hòa âm 2 4 2 22   x  
MUSI 226 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 2 4 2 22   x  
MUSI 233 Biên đạo, dàn dựng múa 4 2 0     x
MUSI 321 Lịch sử Âm nhạc phương Đông 5 2 22   x  
MUSI 322 Lịch sử Âm nhạc Việt Nam 5 2 22   x  
MUSI 323 Phân tích tác phẩm Âm nhạc 1 5 3 30   x  
MUSI 331 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 1 5 2 22   x  
MUSI 232 Tin học chuyên ngành 5 2 22     x
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 5 2 24     x
MUSI 338 Quốc tế vũ 5 2 0     x
MUSI 324 Phân tích tác phẩm Âm nhạc 2 6 2 22   x  
MUSI 325 Giới thiệu nhạc cụ 6 2 22   x  
ENGL 330 Tiếng Anh chuyên ngành 6 2 22     x
MUSI 332 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 2 6 2 22   x  
PHIL 182 Tiếng Việt thực hành 6 2 24     x
MUSI 337 Phức điệu 6 2 22     x
MUSI 426 Chỉ huy đồng ca - hợp xướng 6 2 22     x
MUSI 422 Chuyên đề 7 2 25   x  
MUSI 423 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 3 7 2 22   x  
PRIM 452 Phương pháp Công tác Đội 7 2 16     x
MUSI 424 Mỹ thuật đại cương 7 2 22     x
MUSI 425 Sáng tác ca khúc 7 2 22     x
MUSI 427 Phối đồng ca - hợp xướng 7 2 0     x
MUSI 237 Phương pháp nghiên cứu khoa học 8 2 22   x  
PSYC 301 Rèn luyện NVSP thường xuyên 8 1 12   x  
MUSI 123 Ký xướng âm 1 8 2 22   x  
MUSI 125 Thanh nhạc 1 8 1 0   x  
MUSI 126 Thanh nhạc 2 8 1 0   x  
MUSI 227 Thanh nhạc 3 8 1 0   x  
MUSI 228 Thanh nhạc 4 8 1 0   x  
MUSI 326 Thanh nhạc 5 8 1 0   x  
MUSI 327 Thanh nhạc 6 8 1 0   x  
MUSI 127 Nhạc cụ 1 8 1 0   x  
MUSI 128 Nhạc cụ 2 8 1 0   x  
MUSI 229 Nhạc cụ 3 8 1 0   x  
MUSI 230 Nhạc cụ 4 8 1 0   x  
MUSI 328 Nhạc cụ 5 8 1 0   x  
MUSI 329 Nhạc cụ 6 8 1 0   x  
MUSI 330 PP dàn dựng chương trình tổng hợp 8 3 22   x  
MUSI 336 Nghệ thuật học đại cương 8 2 22     x