Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ


17-06-2022

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, xác định các đặc trưng và tính chất một số polythiophene mới, ứng dụng trong siêu tụ điện
Mã số: B2019-SPH-562-05
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Quốc Trung
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Quyết định thành lập Hội đồng: số 1530/QĐ - BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian: 14h30, ngày 18 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm: Phòng 401 Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Post by:
17-06-2022