Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo khoa học “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục”


16-11-2021

Sáng ngày 15/11/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục”. Hội thảo về lời căn dặn của Bác đặt trong chuỗi kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội (1951-2021) vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ đề của Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, học viện chuyên nghiên cứu về Bác như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương, Bộ Giáo dục, Viện Sử học, và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu khác… Gần 50 công trình được gửi đến Hội thảo, trong đó 34 công trình đã được lựa chọn đăng trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội. Các công trình được lựa chọn đã thể hiện nhiều khía cạnh sâu sắc về quan điểm, tư tưởng của Bác đối với giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong giáo dục và đào tạo và được chia thành 03 nhóm:

1) Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giáo dục Việt Nam nói chung và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng

2) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục sư phạm

3) Các vấn đề của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định: “Hiếm có trường đại học nào được Bác Hồ về thăm nhiều lần như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lời căn dặn của Bác: "Làm thế nào để nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước’. Lời dạy khắc cốt ghi tâm đó thôi thúc thầy và trò nhà trường trong từng suy nghĩ, trong từng hành động”. Sau lời khai mạc của GS Hiệu trưởng Nhà trường và báo cáo đề dẫn là các tham luận trình bày trực tiếp hội thảo của PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ, GS.TS. Đinh Quang Báo, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến. Các tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi từ đại biểu tham dự trong và ngoài trường xoay quanh các vấn đề: sử dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh như là phương pháp luận trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, định hướng phẩm chất của người giáo viên cho tới các vấn đề lớn của Nhà trường hiện nay như phát triển khoa học công nghệ, phát triển nhà trường trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và làm thế nào để giữ vững vị trí đầu tàu trong sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện nay.

Hội thảo khoa học: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục” đã tổng kết hoạt động xây dựng và phát triển của Nhà trường theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ, đào tạo và hợp tác quốc tế. Hội thảo còn góp phần đánh giá vị trí, vai trò của Trường ĐHSP Hà Nội trong công tác đào tạo giáo viên cũng như trong sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó, Hội thảo đề xuất các định hướng phát triển của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng và ngành sư phạm nói chung, nhằm thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác về xây dựng một Nhà trường “mô phạm” trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Một số tin bài khác về Hội thảo

Tin bài: Phòng KHCN

Ảnh: Lê Linh

Post by: Vi Duc Quang
16-11-2021